Ќосето „замина“ во магацините на поранешната фабрика МЗТ

Споменикот кој од септември 2014 година се наоѓаше пред судовите, е отстранет со налог од градежниот инспекторат на општина Центар по извршениот увид и утврдената фактичка состојба дека немало решение за негово поставување