Живот во услови на пандемија: Ризици по социјалното и ментално здравје на граѓаните од С. Македонија

Истражување на центарот за психосоцијална и кризна акција „Малинска“ Автори на истражувањето: Лина Ќостарова Унковска, Јулијана Стојанова, Теодора Маневска Каков беше животот на возрасните од Македонија...