Франција: На и ЕУ и треба индустриска стратегија

Франција се залага ЕУ да одговори на американските субвенции за „зелени“ инвестиции со индустриска стратегија со цел да се спречи заминувањето на компаниите од Европа и да се намали зависноста на членките...