МФ: Со Стратегијата за развој на финансискиот пазар до алтернативни можности за финансирање на компаниите, повеќе можности за инвестирање на домаќинствата и за странските инвеститори

Целта на Стратегијата е динамизирање на пазарот на капитал и достигнување на развиеност  на ниво на просекот во ЕУ. Повеќе можности за финансирање проекти за компаниите,...

Министерството за финансии домаќин на првиот состанок на работната група со Република Бугарија за економија, трговија и иновации

Пред присутните ќе бидат претставени Планот за забрзан економски раст со осврт на финансиските инструменти, стратешките програми за иновации, индустриска политика и конкурентност Министерството за финансии утре...