Инфлацијата умерена, тековните ценовни притисоци се од привремен карактер-Народна Банка ги објави најновите макроекономски проекции

Проектираната патека на раст на македонската економија ќе овозможи достигнување и надминување на преткризното ниво во текот на следната година. Инфлацијата останува умерена – тековните ценовни...