Околу светот со НоваТВ

Периодичната синтеза на глобалните настани помага да се следат процесите во светот и меѓународната заедница, и можеби да се протолкуваат некои процеси кои се одвиваат и...