Бочварски: После 25 години го обновивме возниот парк на Јавното претпријатие за одржување на магистралните патишта

Со блок дотација од 180 милиони денари, средства од Буџетот, се набавија нови 15 комплетно опремени камиони и 3 машини за утоварање на ризла и сол...