Скап принт од отчетот на Жерновски – неопходност или популизам

Во отчетот, испечатен во 10.000 примероци во боја, може да се видат текстови и фотографии од сите настани и завршени работи во општината. На речиси секоја страница е лицето на градоначалникот, во градинки, на улици, на сечења ленти, фрлање лопати