АВМУ: Радиодифузерите ќе платат помал надоместок за дозволите за емитување за 2022 година

Поради продолжување на ковид-пандемијата која неповолно влијание врз општата економска состојба, како и поради појавата на енергетска криза што директно се одразува врз економската одржливост на...

Манчевски: Нашата земја е меѓу последните во Европа со проблем со авторските права

Министерот за информатичко општество и администрација очекува позитивен ефект од стапувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради фактот, како што вели, дека „сите сме приморани да седнеме на маса и да најдеме брзо ама реално решение за проблемот“ во атмосфера на прилично голема недоверба меѓу операторите и радиодифузерите