Регулаторна ќе им ги скрати апетитите на компаниите што бараат поскапување на струјата: Во кризна година мора сите да се солидарни!

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) најавува дека ќе ги заштити потрошувачите онаму каде што има влијание, а најавените максимални барања на енергетските компании за поскапување на...

Одбор на регулатори на Енергетската заедница: Марко Бислимоски нов претседател

Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ), Марко Бислимоски e едногласно избран за претседател на Одборот на регулатори на Енергетската заедница (Energy Community Regulatory Board –...

Потрошувачите може да бараат обештетување поради прекини на струјата

Специјална комисија составена од три члена ќе биде задолжена за обесштетување на производители и потрошувачи на електрична енергија доколку операторите не се согласни со барањето за надомест на штета што ќе го поднесат потрошувачите или производителите

Регулаторна комисија: Нови цени на водите по регулирана тарифа

Регулаторната комисија за енергетика го презема секторот за води, ги подготвува подзаконските акти  во соработка со консултанската куќа Нирас и треба да ја утврди просечна, минимална и максимална тарифа