Едногласна поддршка: Изгласана самостојност и независност на собраниската служба

Законското решение предвидува не само нови вработувања во собраниските служби на годишно ниво, туку и унапредувања на некои од постојните со цел нивна поголема ефикасност и стручност. Според измените и сополнувањата на Зајконот за Собрание, ќе се формира собраниски совет како стручно помошно тело на генералниот секретар на Собранието со единствена функција - да прави прецизна анализа за функционалноста на собраниските служби, а Планот за годишно вработување ќе го предлага генералниот секратар во согласност со буџетскиот совет на Собранието