ЕК: Пазарниот инспекторат работи со недоволен број лиценцирани инспектори и застарена опрема

Европската комисија во најновиот извештај за напредокот на Северна Македонија нотира дека земјата е делумно подготвена во делот на слободното движење на стоките. Националното законодавство, како...