Според ЕУ напредува владеењето на правото, Македонија заслужува преговори

Напредок се нотира и во реформата на јавната администрација, иако се потребни дополнителни напори. Се поздравува реформата на безбедносните и разузнавачките служби согласно барањата на НАТО....