Кравата се заглавила на надморска височина од 1950 метри, во близина на пасиштата Клаузенпас во регионот на Швајцарски Алпи.

Повредена крава била спасена со хеликоптер пред три дена во Швајцарија, објавил Sky News.

Кравата се заглавила на надморска височина од 1950 метри, во близина на пасиштата Клаузенпас во регионот на Швајцарски Алпи.