Владата на денешната седница усвоила Информација со која се утврдува дека 31.12.2023 година е рокот за завршување на работите за изградба на автопатот, делница Кичево – Охрид.

– Владата го прифати текстот на Анекс бр. 5 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево – Охрид помеѓу  Јавното претпријатие за државни патишта и Sinohydro Corporation Limited, според кој се утврдува рокот за завршување на работите на оваа делница на 31.12.2023 година, без никакви дополнителни финансиски импликации по Буџетот на Република Северна Македонија, соопштија од Владата.