Две станбени единици за живеење со поддршка се отворија денеска во Општина Демир Капија.

„Во овие нови променети услови, најблиски до семејните, ќе живеат наши сограѓани, со обезбедена 24 часовна поддршка од стручни лица, кои ќе се грижат за нивната социјална, здравствена и емотивна благосостојба, согласно нивните потреби. На овој начин ги интегрираме во секојдневните животни текови и им обезбедуваме еднакво учество во општеството на рамноправна основа,“ рече министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска.

Таа истакна дека министерството продолжува да ги вложува сите свои капацитети за реализација на државните стратешки приоритети, а тоа е Националната стратегија за деинституционализација 2018-2027 „Тимјаник“.

Според градоначалникот на Демир Капија, Лазар Петров, двете станбени единици ќе бидат синоним за интеграција, инклузија и заеднички соживот.

„Лицата со попреченост ќе бидат високо во нашата агенда и во иднина ќе се залагаме да овозможиме повеќе услови за надоградување и отворање на нови иновативни социјални услуги засновани во заедницата, согласно општинскиот план за социјална заштита усвоен во 2021 година. Демир Капија е препознатлива и ќе остане во иднина како општина која нуди можности за сожителство, разбирање и почитување на сите човекови права,“ рече Петров.

Денес, помалку од 200 корисници се сместени во социјални установи или речиси за 60% е намален бројот на корисници.