Во пресрет на одбележувањето на 100 дена од мандатот на новиот владин кабинет, Владата одржува тематска седница.