Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во вториот извештај од мониторингот на медиумското претставување во вестите по распишување на изборите за период од 25 април до 4 мај, констатира дека телевизиите Алфа, Канал 5 и Сител известуваат за активностите на органите на власта во функција на изборно медиумско претставување на ВМРО-ДПМНЕ. За констатираните прекршувања се покренати прекршочни постапки, се вели во соопштението оттаму.

„Агенцијата предупредува дека продолжува непочитувањето на професионалните стандарди и програмски начела, особено за објективно и непристрасно прикажување на настаните и еднаков третман на различни гледишта, за почитување на човечкото достоинство и за поттикнување на духот на толеранцијата. Првиот извештај за интервјуата, дебатите и другите информативни програми за период од 15 април до 4 мај покажаа дека во некои информативни програми има појава на најгруб говор, навреди и клевети кои се надвор од дозволените граници на демократска дебата“, соопштија Агенцијата за медиуми.