Вицепремиерот Анѓушев смета дека предложениот буџет е најреформскиот досега. На денешната прес конфереција тој изјави дека буџетот ќе овозможи раст на бруто домашниот производ од 3,2% во 2018 година, а дека буџетскиот дефицит ќе биде намален во однос на 2017 година и ќе изнесува 2,7%.

Во буџетот се планирани капитални инвестиции од над 24 милијарди денари и дека Владата ќе работи напорно да над 80% од планираните капитални инвестиции бидат реализирани. Буџетот за 2018 година е проектиран во висина од 211,7 милијарди денари, со реална приходна и расходна страна, а очекување на Владата е тој да обезбеди стабилност, развој и правична распределба на народните пари.

„Наменивме над 1 милијарда денари за Програмата за поттикнување на вработувањето , што претставува 5% повеќе во однос на 2017 година, со кои ќе стимулираме нови подобро платени работни места. Ќе ги поддржиме компаниите да исплаќаат повисоки плати, со што ќе ја отвориме спиралата за покачување на просечната плата“, рече Анѓушев.

За програмата за економски развој, според предлог буџетот за 2018 година се наменети 46% повеќе средства, се крати од непродуктивни трошоци, како што е промоцијата на Македонија како бизнис дестинација.

„За 91% се кратат непродуктивни трошоци за рекламирање и промоција на Република Македонија, што е најголемо скратување на средставата во Програмата за економски развој. Од друга страна за поддршка на домашни гринфилд инвестиции се наменети над 900 милиони денари или 592% повеќе во однос на ребалансот во 2017 година, 585 милиони денари или 23% повеќе средства за привлекување на странски инвестиции, како и 385 милиони денари за поддршка на инвестициони вложувања. Домашните и странските инвеститори имаат исти услови за инвестирање, независно дали ќе се одлучат да инвестираат во Технолошко индустриските развојни зони или надвор од нив“, дополни вицепремиерот Анѓушев.