На Балканот јагленот е главен погон на овие централи. Во ова издание на „Тема на неделата“ на Радио Слободна Европа тема е растечкиот тренд во светот на откажување на централите на јаглен како извор на електрична енергија. Причината е загадувањето на атмосферата.