Зелената агенда, унапредувањето на процесот на децентрализација и сузбивањето на сивата економија, беа темите за кои разговараа министерот за финансии Фатмир Бесими и постојниот претставник на УНДП, Армен Григорјан.

Во делот на зелената агенда, како што информира Министерството за финансии, значајно е што Северна Македонија е во групата на девет земји на глобално ниво кои ќе добијат поддршка од Фондот за цели за одржлив развој (SDG фонд) за проектот „Инструмент за финансирање зелени проекти за подобрување на квалитетот на воздухот и борба со климатските промени“. Целта на проектот е полесен пристап до средства за проекти за обновлива енергија и енергетска ефикасност за домаќинстватa и за малите и средните претпријатија. Проектот ќе се имплементира од страна на агенциите при Обединетите нации – УНДП, Меѓународна организација за миграција (IOM) и Економска комисија на ОН за Европа (UNECE) – во партнерство со ЕБРД.

Во делот на сузбивањето на неформалната економија започната е кампања за подигнување на свеста за значањето од намалување на сивата економија „Внеси боја во сивата економија“, а во завршна фаза е развојот на индикаторите за мониторирање на неформалната економија, додека во делот за унапредување на фискалната децентрализација воспоставени се два нови фонда – Фонд за изедначување и Фонд за успешност на општините.

Минатата година, потпишан е и меморандум за соработка со УНДП, со цел унапредување и поддршка на реформите во управувањето со јавните финансии: фискална децентрализација, даночни политики (трансферни цени, размена на информации за даночни цели) и неформална економија. На состанокот, Бесими и Григорјан разговарале и за идните активности во делот на овие реформи.