Премиерот Ковачевски на работната посета во Делчево го посети затворениот пазар кој е во завршна фаза на изградба.

Со реализацијата на овој проект, Делчево за прв пат добива современ градски пазар со целата инфраструктура, каде ќе бидат испочитувани сите критериуми за соодветно чување и продавање храна и најразновидна стока, како и соодветен паркинг– простор.

Градскиот пазар е со површина на градежна парцела 11.599 м2 и содржи продажен простор за земјоделски производи и друг вид стоки, но и затворен дел.

Изградбата на современиот градски пазар има регионално значење, бидејќи Делчево како погранично место е често посетувано од посетители од соседна Бугарија, но и од градови од целата држава.

Изградбата на објектот има и дополнително значење. Дополнително овој дел на градот добива современ урбан изглед со можност да се создадат атрактивни локации за идни нови градби и развој на трговијата.

Вкупната вредност на проектот е 43,5 милиони денари. Во првата фаза од изградбата, 7 милиони денари беа обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, а 7,9 милиони денари беа обврска на општината. За втората фаза од изградбата обезбедени се средствата во висина од 13,9 милиони денари од Буџетот преку Источно-планскиот регион, а 14,5 се обезбедени од Буџетот на општина Делчево.