Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска и градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски потпишаа Договор за изградба на нова детска градинка која ќе обезбеди опфат на нови 130 деца од оваа општина.

За изградба на оваа детска градинка Министерството од својот буџет инвестира 50,6 милиони денари, и за опремување дополнително уште 5,6 милиони денари. Општина Делчево учествува со околу 5 отсто во изградбата.

„Секое дете заслужува можност за квалитетно предучилишно воспитание, затоа што тоа е клучно за правилниот детски развој и претставува подготовка за понатамошниот тек во образовниот процес“, рече министерката Тренчевска.

Од 2017 година се изградени 69 градинки со опфат на околу 4300 деца во предучилишно згрижување и воспитание.

Градоначалникот Трајковски истакна дека со изградбата на новата градинка, се овозможува место и за децата кои се на листите на чекање за прием. „Овој капитален проект ќе биде украс на градот и ќе сведочи за нашата мотивираност да го направиме нашето Делчево убаво место за живеење и да одговориме на потребите на сите категории граѓани,“ рече Трајковски.