Актуелната градоначалничка на Тетово на низок и недостоинствен начин за функцијата што ја извршува, ги обвинува граѓаните дека го исфрлаат отпадот од контејнерите дури и кога се пренатрупани и недоволниГрадоначалникот треба да биде информиран дека начинот на живот и потрошувачката на стоки во Тетово е зголемена во последните 10 години. Лошото управување со хигиената и чистотата во градот е од скандалозни размери, како во ниту една општина во регионот и пошироко. 

Затоа, нејзините соработници треба да пресметаат и да испланираат колку контејнери треба да има според просечниот индекс колку отпад има по глава на жител и колку често треба да се чистат, бидејќи овие 8 години не е направено скоро ништо. И работниците на ЈПК Тетово не се виновни бидејќи работат во мизерни услови и целиот смет во градот се собира со 2-3 остарени камиони, се наведува во обраќањето до тетовската градоначалничка Теута Арифи.

Граѓаните на Тетово ги слушаат зборовите, но им веруваат на своите очи!