Од ЕВН Македонија известуваат дека денес без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од селата Вртекица, Долно Количани, Пагаруша, Равни Габер и Горно Количани (општина Студеничани – Скопје);
• Во период од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од улиците Борка Влачарот и Сотка Ѓигиџик (општина Прилеп);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од с.Владимирово (општина Берово);
• Во период од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од каменолом Модрич и ХПП Модрич (општина Струга);
• Во период од 06:30 до 07:30 часот, корисниците од дел од улиците Методија А.Ченто, Борис Трајковски и Крсте П.Мисирков (општина Велес);
• Во период од 08:45 до 15:00 часот, корисниците од с.Нистрово (општина Гостивар).
• Во период од 07:40 до 14:40 часот, корисниците од туристичка населба Голак и воен објект на АРМ (општина Делчево);
• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од корисниците од улиците Партизанска, Софиска и Петар Драганов (општина Карпош – Скопје);
• Во период од 08:30 до 10:00 часот, корисниците од дел од с.Теново кај водна пумпа (општина Брвеница);
• Во период од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од Радовиш – викенд населба Еренџе, планина Плачковица (цело време), фабриките Металпромет, Флутингмак и Флорес, поранешен Бетон, викенд населба „Бела Црква“, викендици на планина Плачковица на местата Илинден и Козбунар, селата Калузлија, Штурово, Смиљанци и Шипковица, хотел “Бела камен“ и репетитори Бел камен (општина Радовиш);
• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Браќа Миладинови (општина Тетово);
• Во период од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од улиците Кожув, Пелагонија, Крсте Мисирков, Ген. Васко Карангелески и Мице Козар (општина Прилеп);
• Во период од 08:55 до 13:00 часот, корисниците од Бусилци, Врановски Анови, Долно Врановци, Јасеново, болница Јасеново, Ораовец, Војнички мост и Војница, Богомила, Ореше, Нежилово, Чеплес, Оморани, Теово, Согле, Стари Град, Извод и Владиловци (општина Велес).