Град Скопје денеска ќе го презентира системот на брз автобуски јавен превоз БРТ  во Скопје. На презентацијата ќе учествуваат градоначалникот Петре Шилегов, помошник директорот на ЕБОР, Ијан Џенинкс, сообраќајниот експерт од областа на јавен градски превоз, Никола Крстаноски, сообраќајниот експерт за БРТ, Градимир Стефановиќ и генералниот менаџер на РОМ Инженерство, Мош Хрш.

Проектот се реализира со кредит од 70 милиони евра обезбеден од Европската банка за обнова и развој. Новиот урбан транспортен систем предвидува воведување на приоритетни автобуски коридори што ќе бидат наменети за енергетски ефикасни или хибридни автобуси, кои ќе обезбедат брз, удобен и економичен јавен превоз. Иновативните компоненти како што се наплата на билети на автоматски терминали, електронски билети и динамичка регулација на услугите, треба да го подигнат квалитетот на услугите на ново ниво, беше најавено при потпишувањето на договорот за кредитот.