Приватните здравствени установи (ПЗУ) што се надвор од мрежата на здравствени установи со дејност за интензивна нега и терапија, ќе го прават тоа во мрежата на здравствени установи за укажување на услуги на пациенти кои се заболени од коронавирус, одлучи Владата на вчерашната седница.

Одлуката ќе важи додека трае вонредната состојба во земјава.

„Фондот за здравственото осигурување на Република Северна Македонија ќе склучи договори со овие институции со кој ќе се утврдат обемот и видот на здравствените услуги кои приватната здравствената установа ќе ги врши во периодот на важењето на оваа Уредба, согласно прописите од областа на задолжителното здравствено осигурување“, соопшти владината прес-служба.