Состојбата со ковид-19 во земјата малку стивнува, но се зголемува бројот на оние кои по вторпат се заразиле со вирусот.

– Бројот на пријавени нови позитивни случаи од ковид-19 во минатата недела  изнесува 1.922 од 32 градови во државата, што е намалување од 8,0 отсто во однос на претходната недела, но има за 38,5 отсто повеќе повторно инфицирани со вирусот, вкупно 36 лица, обелоденува најновиот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 13. до 19.12. 2021 година.

Тестирани се вкупно 19.943 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 8,1% во однос на минатата недела.

Процентот на позитивност се движи од 6,9% до 12,4% или просечно 9,6%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=960; 49,9%), со неделна инциденца – 151,4/100.000.

Најмногу се заразувале со вирусот во Кавадарци 259,6/100.000. Додека во 7 градови има зголемување на бројот на заболени во последните 14 дена со најзабележително зголемување во Кичево. R0 (репродукцискиот број или потенцијалот за ширење на вирусот) се движи од 0,60 во Гостивар до 1,82 во Виница.

Во 28 градови во државата се забележува намалување на бројот на заболени во последните 14 дена во споредба со претходните, а најзабележително намалување има во Берово.

Според извештајот, регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапени се лицата на возраст над 60 години ( 22,8%), а најмалку заболени има кај децата од 0-9 години. (3,5%).

Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрасни групи, а во овој период повеќе се разболувале лицата од женски пол – 1.015 (52,8%), а 907 има од машки пол (47,2%) .

Со статус „оздравени“ се стекнале 1.963 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Најмногу од заболените умирале во Струга, Крушево, Крива Паланка и Македонски Брод

Заклучно со 19.12.2021, пријавени се вкупно 221.411 случаи на ковид-19  (I=10.702,3/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на ковид-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата.

Најголем дел пријавени се во Скопје, Куманово, Тетово и Прилеп, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид и Кавадарци. Највисок леталитет се регистрира во Струга, Крушево, Крива Паланка и Македонски Брод.

(Морталитет е број на починати лица од вкупната популација и се претставува на 100.000 жители. Леталитет е процент на бројот на починати лица од бројот на заразени лица)

Пријавени се 66 смртни случаи во 22 градови во изминатата недела.

Бројот на починати е непроменет во однос на претходната недела. Најголем дел од нив се од Скопје (19). Во однос на возраста, најголем број (80,3%) од починатите се постари од 60 години, а регистрирани се починати и кај возрасната група од 50-59 години (10), 40-49 години (2) и 30-39 години (1).

(Љ.Б.)