Кејп Таун во Јужна Африка е светски познатa туристичка дестинација. Но,постои можност да стане познат по тоа што е првиот главен град во светот кој ќе остане без вода.

Најновите проекции укажуваат на тоа дека  градот може да остане без вода уште во март. Кризата е предизвикана од тригодишната дождовна суша, заедно со зголемената потрошувачка од растечката популација.

Локалната самоуправа  е во трка со времето да се справи со ситуацијата, графинското сито создава морска вода за пиење, преку проекти за собирање на подземните води и програми за рециклирање на вода.

Во меѓувреме, жителите на Кејп Таун се повикуваат да штедат вода и да користат не повеќе од 87 литри на ден. Забрането е миење на автомобили и полнење базени.

Но вакви проблеми поврзани со водата не постојат само во Кејп Таун.

Речиси 850 милиони луѓе на глобално ниво немаат пристап до безбедна вода за пиење, вели Светската здравствена организација, а сушите се зголемуваат.

-Ние сè уште трошиме многу од овој суштински природен ресурс. Во земјите во развој до 80% од водата се губи преку истекување, според германското консултантско претпријатие ГИЗ. Дури и во некои делови на САД, до 50% од водата се намалува поради стареењето на инфраструктурата, констатира СЗО.

Сé поголем број технолошки компании ја фокусираат својата работа на управувањето со водите со примена на „паметни“ решенија за предизвиците со вода.

Француската компанија Сититапс има мисија да го насочи пристапот до вода во урбаните домови со своите водомери поврзани преку интернет-базиран систем за управување. Истиот се тестира во Нигерија.

Корисниците купуваат „кредити за вода“ преку нивните мобилни телефони и мембраните спроведуваат онолку вода колку што е платено. Корисниците добиваат известувања кога нивниот кредитен биланс се намалува и ако не ја надополни сметката, мерачот автоматски го исклучува протокот.