Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски денеска објави документи во врска со проектот Компјутер за секое дете, кои како што рече „упатуваат дека злоупотребите  на тендери и процедури се правени директно од министерско ниво“.

– Претходниот министер, Иво Ивановски, донел Решение за избор на најповолен понудувач за проектот „Комјутер за секое дете“, ден пред Комисијата за јавни набавки да направи рангирање и да даде предлог за најповолен понудувач, што е против законски. Решението е потпишано од Ивановски, на 7-ми Април, 2009-та година, а Извештајот од спроведената постапка од Комисијата за јавни набавки при Министерството, е изготвен ден потоа, што според законот, требало да биде обратно, рече Кирацовски.

Според него, вкупната сума на оваа набавка на која што Ивановски „незаконски ставив потпис“ е 15 милиони долари.

– Каква противуслуга требала да врати предвреме избраната компанија, ЦТ Компјутерс ДОО Белград и ЦТ Компјутерс МК Скопје, за возврат на оваа услуга на Ивановски? Дали е тоа разликата во цена од 2,3 милиони евра помеѓу намерно избраната компанија и неизбраниот најповолен понудувач? Или се тоа 200-те илјади евра за платени, а неиспорачани лаптпопи за учениците?, праша Кирацовски.

Кирацовски посочи дека Извештајот на Државниот завод за ревизија укажува на недостатоци на дел од договорите за набавка на компјутерите.