МВР соопшти дека надворешната канцеларија за криминалистички работи Крива Паланка поднела кривична пријава против градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски и уште други две лица поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „злоупотреба на службената положба и овластување“.

Во периодот од февруари 2014 година до 10.06.2017 година, МВР ги сомничи пријавените дека со неизвршување на својата службена должност овозможиле на родители на ученици од ул. „Единство“ и место викано „Лепојки“ во Крива Паланка  да се стекнат со имотна корист во вкупен износ од 277.120 денари.

– Во наведениот период Д.Р. во својство на директор на ООУ “Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка и А.А. во својство на градоначалник на општина Крива Паланка, и Б.С. во својство на претседавач на Советот на општина Крива Паланка по претходно спроведена отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка (превоз на ученици), склучиле Договор со избраниот најповолен понудувач АД “Пролетер“ од с.Конопница, кривопаланечко, во кој било предвидено квалитативна контрола на училишниот превоз да врши набавувачот -Општина Крива Паланка, преку Овластено лице од директорот на ООУ„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка и преку овластен инспектор за патен сообраќај, како и од Комисија формирана од членови на Општина Крива Паланка и претставници од образовните установи.

– Од страна на пријавените не било постапено согласно договорот. Не била формирана ниту една Комисија, не била извршена ниту една контрола, не бил назначен инспектор за патен сообраќај, не бил изготвен ниту еден Записник, иако превозот на ученици се одвивал без да бидат исполнети законските услови – местото на живеење на учениците не им е оддалечено најмалку два километри од најблиското основно училиште т.е. живееле поблиску и користеле бесплатен превоз.

– Пријавените со неизвршување на својата службена должност овозможиле родителите на учениците од  Ул.„Единство“  и место викано „Лепојки“ во Крива Паланка да се стекнат со противправна имотна корист во вкупен износ од околу 277.120 денари, за кој што износ го оштетиле Буџетот на Република Македонија, се вели во објаснувањето од МВР за кривичните пријави.