Во случај ова барање да не се прифати, КСС најавува дека ќе ги активира сите расположливи синдикални средства за одбрана и унапредување на своите права, не исклучувајќи ги и најрадикалните како што се масовни протести и генерален штрајк во сите дејности во јавниот сектор.

Конфедерацијата на слободни синдикати (КСС) бара од пратениците во текот на расправата за Предлог-буџетот да интервенираат со цел да се овозможи правична распределба на буџетските средства во делот на платите.

Од КСС, од името на  50.000 членови, бараат платите да се усогласуваат согласно Законот за минимална плата со цел да нема ситуација во која двајца вработени со различна сложеност на работата, ќе земаат иста плата.

– Ние, како најголем и најодговорен синдикат во државата во јавниот сектор, го изнесуваме нашиот изграден став дека хаосот што е создаден последниве неколку години во методологијата на исплата на плати, воопшто нема да се амортизира со планираните зголемувања на плати од 5%  до 15% само во одредени дејности и повторно селективно на дел од корисниците на буџетските средства додека постоечките плати не се усогласат во согласност со Законот за минимална плата. Напротив, само проблемот ќе се продлабочи. Овој наш став се темели врз аргументите дека со секое зголемување на минималната плата, се повеќе работни места со различна сложеност на работата, како и различни коефициенти или бодови според Колективен договор или Закон, добиваат иста плата. Некој од вас сигурно ќе се запраша дали е ова возможно или точно?! Да, возможно е, но и точно, факт што лесно може да се провери. Ќе ве упатиме во детските градинки да проверите и да се уверите дека 7 (седум) работни места со различни бодови земаат иста (минимална) плата. Доколку проверите во основното образование, ќе се уверете колку различни работни места земаат иста (минимална) плата.  Во јавната и државна администрација референитите кои се носители на дејност се изедначија со платите на помошно-технички персонал, т.е сите примаат минимална плата – се вели во писмото од КСС.

Од Конфедерацијата нагласуваат:

– Ваквото непринципиелно и незаконско исплаќање на плати некој ја нарекол „урамниловка”. Оваа урамниловка има тенденција на продолжување и продлабочување на лошата практика, особено со сé поотворените најави дека минималната плата повторно ќе се зголеми, со политичка одлука, ни повеќе ни помалку на 18.000 денари. Тоа би значело дека помошно-техничкиот персонал, односно најниското работно место по сложеност на работа, со плата буквално ќе се изедначи со носителот на дејност од кој се бара сложени и одговорни вештини и знаења, посочува КСС во писмото испратено до пратениците, претседателот на Собранието и до членовите на собраниската Комисија за финансирање и буџет.

Во случај ова барање да не се прифати, КСС најавува дека ќе ги активира сите расположливи синдикални средства за одбрана и унапредување на своите права, не исклучувајќи ги и најрадикалните како што се масовни протести и генерален штрајк во сите дејности во јавниот сектор.