КСС бара од пратениците правична распределба на буџетските средства за плати или ќе ги активира синдикалните средства

Во случај ова барање да не се прифати, КСС најавува дека ќе ги активира сите расположливи синдикални средства за одбрана и унапредување на своите права, не...