На веб-страницата на ЕУ е објавено дека покрај С. Македонија, и Србија, Црна Гора, Албанија, БиХ, како и Исланд, Лихтенштајн и Норвешка се приклучиле на одлуките на Европскиот совет од 21 февруари, со кои се санкционираат уште 22 лица и четири ентитети од Мјанмар. Кон санкциите се приклучиле и Украина, Молдавија и Ерменија.

На одлуките на Европскиот совет од 11 април, кои се проширени и за 12 месеци продолжени рестриктивните мерки против поединци и субјекти во однос на ситуацијата во Иран, се приклучија и Црна Гора, Северна Македонија и Албанија, како и Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Украина.

Во однос на рестриктивните мерки наметнати од ЕУ за поткопување или загрозување на територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина, на одлуката на Европскиот совет од 21 април, со која се додадени две лица на списокот со санкции, се приклучија и Црна Гора, Северна Македонија, Албанија и БиХ, како Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Украина.