Магдалена Ризова Черних е разрешена од должноста в.д. директорка на Националната установа „Театар Комедија“. Министерството за култура информира дека решението за престанок на должноста е поради работа која не е во согласност со закон и статут и во други случаи предвидени со Закон.

Од раководното лице Магдалена Ризова Черних, вршител на должноста директор на Националната установа „Театар Комедија“ – Скопје, и покрај доставеното укажување од Министерството за култура за потреба од измени на подзаконскиот акт на Националната установа, до денот на донесување на решението за престанок на мандат, не е направено усогласување на Статутот на Националната установа „Театар Комедија“ – Скопје, согласно Меѓународната фраскатиева класификација, се вели во соопштението од Министерството.

Ризова Черних беше назначена за директорка на „Театар Комедија“ на 24 ноември 2021 година, откако беше разрешена тогашната директорка, Нора Шаќири-Марковиќ.