Министерството за образование и наука ја заврши ревизијата на наставните програми за второ и трето одделение и ги објави новите програми на интернет страницата на МОН.

 

Со измените се предлага  Природа и Општество кои досега се учеа како посебни предмети, да се спојат во еден предмет „Светот околу нас“, а во предметот  „Уметност“ да се изучува музичко, ликовно и креативни вештини. Мајчин јазик учениците ќе имаат секој ден, математика – четири пати во неделата, а странски јазик два часа неделно.

Новиот наставен план и програма ќе  започнат да се применуваат  од 1 септемеври годинава од прво одделение како пилот проект во 15 училишта низ државава, за што ќе биде објавен и јавен повик до училиштата кои ќе сакаат да се вклучат во проектот.

Професорката Јасмина Диздаревиќ која учествува во подготовката на програмите за НОВАТВ вели дека со новиот Закон за основно образование учениците не можат да имаат повеќе од 20 часа неделно и бројот на часови по одреден предмет е направен во согласност со вкупниот фонд на часови. „Пилот проектот  ќе ни овозможи да ги увидиме евентуалните недоследности и да ги корегираме,“вели Диздаревиќ.

Со новиот Закон за основно образование  бројот на часови од прво до трето одделение ќе биде ограничен на 20, од четврто до шесто на 25, а од седмо до деветто на најмногу 30 часови неделно. Се намалува и неделниот фонд на наставни часови за одделенските наставници – од 18 до 23 наставни часови, во кои влегува и времето за организирано прифаќање на учениците пред и по наставата и ќе се укине одржувањето на настава во саботите.

Од МОН бараат и очекуваат од наставниците од одделенската настава како и сите заинтересирани лица, активно да се вклучат во процесот на градењето на новиот модел за основно образование и да достават свои критики, коментари и предлози за подобрување на новите наставни програми.