Од денеска до 31 август 2021 година студентите може да аплицираат за да го остварат правото на субвенциониран студентски оброк, соопштија денеска од Министерството за образование и наука. Со ова, според МОН, се унапредува студентскиот стандард бидејќи се доделува месечен износ од 2400 денари за 9 месеци во годината.

– Аплицирањето за субвенциониран студентски оброк се врши исклучиво електронски, преку порталот https://e-uslugi.mon.gov.mk/, каде пополнети и потпишани се прикачуваат и обрасците Пријава за стекнување со право на субвенциониран студентски оброк и Изјава за точност на внесените податоци во пријавата за стекнување со право на субвенциониран студентски оброк. При аплицирањето, студентите задолжително да го погледнат и документот – Насоки за внесување на трансакциска сметка при пријавување за субвенциониран студентски оброк, се наведува во соопштението на МОН.

За субвенциониран студентски оброк можат да аплицираат сите редовни студенти на додипломски студии на државни и приватни високообразовни установи, кои се државјани на Република Северна Македонија. Притоа, апликантите не треба да се вработени, да не се регистрирани како како индивидуални земјоделци и да немаат месечен доход по кој било основ поголем од минималната нето-плата во тековната година.

– Финансиската поддршка во износ од 120 денари за секој работен ден во месецот, освен за државни, верски празници и неработни денови, не е предвидено да се исплаќа во периодот на летниот распуст од 1 јули до 14 септември, велат од МОН.

Според пресметките, финансиска поддршка се предвидува за околу 40.000 студенти кои ќе го користат ова право, за што, на годишно ниво се обезбедени околу 15 милиони евра. Студентите кои ќе го остварат правото, според МОН, средствата ќе можат да ги користат за купување на добра и услуги кај сите трговци.

Јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк.