Јавното обвинителство попладнево до медиумите го достави текстот на работниот договор со европскат главна обвинителка Лаура Ковеши во кој на 12 страници детално е разработена соработката меѓу двете институции.

Меѓу другото, се наведува дека договорот има за цел да обезбеди ефикасна истрага и кривично гонење, заштита на финансиските интереси на Европската Унија и на Република Северна Македонија со истражни и обвинителски средства.

Понатаму, предвидена е и меѓусебна соработка  и „без непотребно одложување да се изведат пред лицето на правдата сите осомничени или обвинети дека извршиле кривични дела против буџетот на ЕУ“.

Правосудна соработка и размена на информации, прибирање докази, екстрадиција на лица по кои се трага, и „најширок степен на соработка за собирање докази“, се исто така дел од договорот што го потпишаа Љубомир Јовески и обвинителката Ковеши.

„Страните ќе соработуваат во областа на замрзнување на средствата“, заеднички истражни тимови раководени или во надлежност на Европското обвинителство, се наведува во документот.

Исто така и кога е неопходно Европското обвинителство ако побара екстрадиција на лице по кое што се трага, Европскиот делегиран обвинител кој ќе биде назначен во нашата држава, што постапува по предметот може да побара од Македонија да издаде такво барање.

Македонското обвинителство може да назначи офицер за врска во седиштето на Европското обвинителство во Луксембург, при што домаќините ќе му обезбедат канцеларија, техничка и логистичка опрема.

Европското обвинителство како своја контакт точка во Македонија го назначи Одделението за меѓународна помош во Јавното обвинителство на Северна Македонија.

Двете страни ќе имаат чести состаноци и на високо и на техничко ниво.

На наше барање, како што предвидува договорот, Европското обвинителство може да го поддржи обвинителството на Македонија во неговото функционирање со размена на искуства во водење истраги и кривичен прогон за финансиски криминал и корупција.

Договорот стапил во сила веднаш по неговото потпишување во понеделникот на 24 октомври.

С.К.