Од јануари до октомври оваа година во Македонија хакирани се 328 веб страници. Според податоците на АЕК, во државава се регистрирани 610.000 IP адреси, а интернет услуги даваат 101 провајдер.

За овој проблем денеска Министерствата за информатичко општество и администрација (МИОА) и за одбрана (МО) организираа панел дискусија на тема „Политики за сајбер безбедност – транспонирање на Директивата 2016/ 1148 на ЕУ, за обезбедување високо ниво на безбедност на мрежи и информациски системи“

Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски истакна дека е потребен нов закон за обезбедување високо ниво на безбедност на мрежите и информациските системи и промена на одредени постојни закони, именување едно или повеќе национални надлежни тела – кои ќе вршат надзор врз почитувањето на обврските кои ги имаат овие оператори.

Прашањето на безбедноста, според министерката за одбрана Радмила Шеќеринска, многу често се гледа само низ призмата на воени сили.

– Сведоци сме на дигитализација на конфликтите и кризите. За жал како држава доцниме зад сите овие појави. Не е случајно што по првите сајбер напади во Естонија, НАТО направи сериозен трансфер во приоритетите и од 2008 година започна на работа на својата прва сајбер стратегија, истакна Шеќеринска, потсетувајќи дека Македонија ја усвои конвенцијата од Будимпешта за сајбер криминал на Советот на Европа.

Шеќеринска информираше дека МИОА, МВР и Министерството за одбрана веќе ги формираат тимовите кои ќе имаат задача да продуцираат стратегија за сајбер одбрана.