Новата грејна сезона за сите потрошувачки приклучени на системот на снабдување со топлинска енергија преку Балкан енерџи во Скопје стартува утре.

Регулаторна комисија за енергетика дала одобрение за старт на грејната сезона пред вообичаениот почеток на 15.октомври поради падот на температурите.

Законската регулатива предвидува доколку, според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи на РМ, прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 степени Целзиусови, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, и тоа по претходно одобрение од РКЕ.

Почетокот на грејната сезона порано од вообичаено нема да донесе зголемување на авансните сметки што ги добиваат граѓаните. Имено, согласно прописите секој ден до 15 октомври се следи временската прогноза и само доколку прогнозата за средната надворешна температура е еднаква или под 12 степени Целзиусови ќе има испорака на топлинска енергија.

Во деновите кога прогнозата за средната надворешна температура ќе биде повисока од 12 степени Целзиусови, испорака на топлинска енергија нема да има.

Од 15 октомври до 15 април се врши редовна испорака на топлинска енергија, согласно утврдените правила и во континуитет.

Иако стартува новата грејната сезона, сепак во моментов во околу 200 објекти потрошувачите и заедниците на станари сè уште не ги имаат исполнето своите обврски, односно не се обезбедени бараните услови за навремена и квалитетна испорака на топлинска енергија.