Почина Трајче Грујоски, универзитетски професор, носителот на „Партизанска споменица 1941“, министер во југословенската влада на Петар Стамболиќ.Иако во длабока старост, последните десетина години Грујоски(95), беше активен во залагање на  развојот на демократијата во земјата. Со неговите колумни  Грујоски се обидуваше да придонесе Македонија конечно да зачекори на патот на прогресот и да се почитуваат демократските права на граѓаните.

Ќе остане запаметен како голем бранител на правата на борците, не само поради тоа што и самиот бил учесник во НОБ од 1941 година туку и за да не се минимизира периодот кој резултираше со создавањето на македонска држава.

Во неговите зрели години Трајче Грујоски беше министер за законодавство во Сојузниот извршен совет на чие чело беше Петар Стамболиќ, беше министер и во републичката влада, потпретседател на македонското Собрание, судија во Уставниот суд, претседател на Управниот одбор на Радио Скопје и МРТВ, а во исто време и професор на универзитетите „Св. Кирил и Методиј“ и „Св. Климент Охридски“.

Тој е роден во 1921 година, во село Раково, во близина на Лерин, по што се преселува со семејството во Битола.

Неговата последна колумна со наслов „Молзење на граѓаните“, ќе излезе во утрешниот број на Слободен Печат.