Багерите на општина Карпош утрово тргнаа да го уриваат објектот позади пазарчето Тафталиџе, каде претходно се наоѓаше маркетот „Гранап“.

Репортерката на НОВА на лице место забележа полиција и граѓани кои се расправаа со надлежните од општината и не дозволуваа да се урне објектот.

Според Наташа Симонова од фирмата „Галаб“, објектот е нивен и за него се води постапка пред Управен суд како и постапка за денационализација на земјиштето.

„Дојдоа сабајле од општина Карпош да го рушат објектот, бесправно се руши, се води постапка за денационализација, тие се запознаени, но не знам со која дозвола доаѓаат да рушат. Претпоставувам ќе градат станбена зграда, објектот не е законски и не е уште легализиран , не знам како воопшто добија одобрение за градба и да градат“, вели Симонова.

Тие бараат да се сопре уривањето на објектот се додека не завршат судските постапки, бидејќи сметаат дека земјиштето на кое се гради им припаѓа на нив.

Од општина Карпош за НОВА велат дека градежниот инспектор на општината пред три месеци донел решение за отстранување на деловниот објект на улица Лондонска.

Според нив, корисниците на објектот добиле пресуда на Вишиот Управен суд дека бесправниот времен објект не може да се легализира и дека треба да се отстрани.

Во меѓувреме фирмата “Гранап“ поднела жалба против решението на градежниот инспектор, но од општина Карпош велат дека според Законот за градење, жалбата не го одложува извршувањето, односно уривањето на објектот.

Извршувањето започнало денеска кога од страна на извршителот – „СОЛАС ЕКС-ИМ ДООЕЛ Скопје“ е поставена механизација за отстранување на објектот.

„Лицата кои се спротиставуваа на извршувањето им доставија на полициските службеници жалба против Заклучокот за дозвола на извршување како доказ за одложување на извршувањето. Од страна на инспекциските служби е објаснето дека жалбата не го одложува извршувањето на Решението и дека самото Решение е извршно согласно гореспоменатите членови од Законот за градење, но не наидоа на разбирање од страна на полициските службеници и беа тргнати од местото на извршување со што беше оневозожено понатамошно спроведување на извршувањето. Исто така, не наидовме на разбирање од страна на полициските службеници во однос на тоа дека тие се присутни само заради заштита и дека немаат право да го попречуваат извршувањето односно да забранат пристап до објектот туку само да реагираат во случај на загорозување на јавен ред и мир“, велат од Општина Карпош за НОВА.

Од општината информираат дека на местото е предвидена изградба на станбено деловен објект.