Заедничките историски книги на 13 земји од Југоисточна Европа во периодот од 1998 до 2016 година добија нов дигитален дом на интернет страницата http://www.jointhistory.net/ . Содржините можат да се читаа бесплатно и тоа на девет јазици, меѓу нив и на македонски јазик.

Се работи за уникатна збирка на историски извори создадена во периодот од 1998 до 2016 година од страна на повеќе од 100 историчари и 300 наставници од Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Грција, Косово, Црна Гора, Романија, Словенија, Србија и Турција.

Проектот заживеа со помош на Европскиот фонд за Балкан (ЕФБ), кој го поддржа создавањето и одржувањето на оваа нова веб-страница, со што книгите како дигитални изданија ќе бидат достапни за пошироката  јавност.

„Целта е да се покаже дека секоја приказна има повеќе гледишта, поддржувајќи го критичкото размислување и развивајќи разбирање за тоа како се создава историјата. Ништо не е табу во заедничките учебници по историја – тие вклучуваат сé, од политичкото лице на диктатурата и репресијата до кризите во 70-тите и 80-тите, и распадот на Југославија“, велат од Европскиот фонд за Балкан.