Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата го предложи Максим Ацевски за главен државен ревизор. Одлуката е едногласно донесена на денешната седница чиј претседател Илија Димовски посочи дека нејзините членови дошле до општо прифатливо решение – економистот од Велес да биде предложен на Собранието како главен државен ревизор.

Димовски нагласи дека нема сомнеж дека сите 12 кандидати би биле добар избор, но, сепак, членовите постигнале согласност за Ацевски. Истакна дека е потребно да се комлетира оваа институција пред изборите, со цел да може да си ги врши своите законски и уставни надлежности.

Ацевски е дипломиран економист од Велес. Во Државниот Завод за ревизија (ДЗР) е од 2001 година до денес. Често пати во медиумските настапи зборувал за потребата од зајакнување на капацитетите на ДЗР, но и за односот на надлежните институции кон неправилностите што ги регистрираат ревизорите.

Кон крајот на 2017 година истече мандатот на Тања Таневска, за што беше информирано, а во изминативе неполни две години со Заводот за ревизија раководеше заменикот на главниот државен ревизор, Насер Адеми. Неговиот мандат истече на 4 октомври, без да биде назначен овластен потписник со што фунционирањето на институцијата беше доведено во прашање.