Со изменетиот француски предлог, Протоколите во преговарачката рамка се заменуваат со „годишни прегледи“. Со тој предлог, Северна Македонија повторно добива две меѓувладини конференции за почеток на пристапните преговори со ЕУ и мали промени во формулациите во однос на првичната верзија. Протоколите од меѓувладините средби повеќе не се споменуваат во Преговарачката рамка, а заменети се со „годишни прегледи“. За јазикот, останува формулацијата „македонски“ со можност Бугарија да реагира со унилатерална декларација.

Согласно таквиот пристап, француското претседателство предлага и две предлог-изјави со кои ќе се означи стартот на преговорите. Првата Изјава се однесува само на првата Меѓувладина конференција, додека втората во неа ја содржи и Преговарачката рамка.

Слично како и во првиот француски предлог, и овојпат првата Меѓувладина конференција е опишана како „политичка“, и притоа во првата точка од Изјавата се посакува добредојде за „почеток на фазата на отворање на пристапните преговори“.  Со други зборови, Северна Македонија со таа прва Меѓувладина конференција „почнува да ги отвора“ пристапните преговори.

Формалниот почеток на преговорите ќе започне со втората Меѓувладина конференција, а услов за тоа, како и во претходниот предлог, е промена на Уставот за внесување на Бугарите во него. Оттука, во точката 11 од првата Изјава се наведува дека Преговарачката рамка ќе и биде претставена на Северна Македонија на следната Меѓувладина конференција, тогаш кога „Северна Македонија ќе си ја изврши обврската и ќе изврши уставни измени“.

Во Изјавата за оваа прва Меѓувладина конференција, во делот посветен на регионалната соработка и добрососедските односи, во точката 14, се поздравува „договорот за Протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија(…) Овој важен чекор ќе придонесе кон добрососедските односи и регионалната соработка, кои остануваат главни елементи на процесот на проширување како и на процесот за Стабилизација и асоцијација“.

Потоа следува вториот документ, во кој се содржани Изјавата за почеток на втората меѓувладина конференција и самата Преговарачка рамка.

Во неа, првата измена е во официјалната Изјава на ЕУ за пристапните преговори .

Во верзијата на сегашниот документ се наведува следното:

„По првата политичка меѓувладина конференција одржана на (датум) од име на ЕУ им посакувам добредојде (…) да ја почнат фазата на отворање на пристапните преговори…“

Мала измена има и во делот на преводот на ЕУ законодавството на македонски јазик и сега гласи:„ЕУ ги земала предвид двете унилатерални декларации за македонскиот јазик“, а не како претходно: „ЕУ ги зема предвид намерите на двете земји да поднесат унилатерални декларации за македонскиот јазик“.

Следната измена е направена во самиот предлог на Преговарачката рамка, кој беше најспорен за македонската страна.
Во точката 5 од Преговарачката рамка се наведуваат барањата по кои ќе биде оценуван напредокот во преговорите на Северна Македонија.
И во претходната, како и во сегашната верзија овде се наведени договори потпишани со ЕУ, Преспанскиот договор, како и Договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија. Во првичната верзија веднаш по Договорот со Бугарија како услов беше наведена и „имплементацијата на Протоколите“ од меѓувладините состаноци.

Во новата верзија Протоколите не се споменуваат, а на нивно место се наведуваат „годишни прегледи и мерки за ефективна имплементација според Членот 12“. (Р.Н.)