Советот на општина Гази Баба го усвои новиот ребаланс на буџетот за 2021 година. Буџетот се дополнува за нови 146 милиони денари или вкупно 371 милион денари со претходниот ребаланс.

Новите средства во буџетот се наменети за подобрување на инфраструктурата во општината. Градење на водоводни и канализациони системи, и реконструкција на улиците. Обезбедени се средства за продолжување на веќе започнатите капитални проекти за изградба на фекална канализација во Јурумлери, Смилковци, Гоце Делчев, Трубарево ,Црешево и фекалната мрежа во Попово Маало и Страчинци. Како и асфалтирање на улиците каде градежните активности се завршени.

Обезбедени се средства за реконструкција на улиците Палмиро Тољати, улицата 2 во Инџиково, Христофер Жефаровиќ, улица 22 во Синѓелиќ, улица 5 во Трубаерево, како и сервисни улици во Економија, Колонија, Виниче, Идризово, Булачани, Страчинци и Камник. Ова се само дел од улиците што согласно годишната програма се предвидени за оваа година.

Покрај средства од општината, обезбедени се дополнителни 53 милиони денари, односно вкупно 73 милиони денари за инфраструктурата во населбата Хиподром 2.

„За разлика од претходно, во овие 4 години со сите предложени ребаланси на буџетите средствата во основниот буџетот се зголемуваа, а не како во минатото да бидат кратени. Денес буџетот е во стабилна состојба, општината без проблем ги сервисира своите обврски. За разлика од пред само 4 години, кога се таложеле долгови, кој до 2017 година достигнаа 2,4 милиони евра. Преку проектот буџет за сите започнавме нова пракса за подготовка на буџетот, предлагајќи граѓански буџет, подготвен во консултација со граѓаните и членовите на Советот“, вели градоначалникот Борис Георгиевски.

Советот ги прифати петте амандмани предложени со советниците на ВМРО-ДПМНЕ за ребалансот на буџетот. Сепак, советниците на ВМРО-ДПМНЕ не гласаа за предложниот ребаланс.