„Без разлика на позицијата и функцијата, пред законите сите сме еднакви. За вакви случаи, кои ги водат независни институции како што е Обвинителство, треба да се произнесат правосудните органи. Тие имаат обврска да постапуваат по закон и во една транспарентна постапка да се докаже дали имало некакви злоупотреби, дали и кој треба да понесе одговорност.