Пет академски години по ред – намалување на бројот на студенти во Македонија. Анализата на податоците што ја направи “Порталб“ покажува дека последен пат незначителен пораст на вкупниот број на студенти имало во академската 2014/2015 година , оттогаш има  намалување, пишува. Но, статистиките укажуваат  и на друг негативен тренд – се намалува бројот на дипломирани студенти, но и на дипломци со повисоки образовни титули.

Ланската академска 2020/2021 ва година во земјава на сите високообразовни институции имало  50 881 студент што е за 1,7% помалку во однос на бројот на запишаните студенти во 2019/2020 та.

Број на студенти             % во однос на претходна година

2020/2021                      50 881                                               -1,7%

2019/2020                       51 734                                               -3.6 %

2018/2019                       53 677                                               -5.7 %

2017/2018                       56 941                                                -2,0%

2016/2015                        58 083                                               -3,0%

2015/2016                       59 865                                                 +0,9%

Од вкупниот број на студенти во академската 2021/2021 та година 42 631 студирале на државните високообразовни институции додека 7 905 студирале на приватните високообразовни институции. Најголем број или 22 489 студирале на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 3 485 на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 307 на Универзитет за ИТ – Охрид, 7 631 на Универзитет во Тетово и 60 студенти на Верски факултет.

Во академската 2020/2021 та во однос на 2019/2020 та не е регистран само пад на вкупниот број на студенти, туку и намалување на бројот на запишани студенти во прва година на студии за скоро 1 400.  Компаративната анализа покажува дека од академската 2015/2016 та година бројот на запишани студенти во прва година ( вклучени и студентите кои по втор,  трет и повеќе пати запишуваат прва година) е намален за 5 587.

Број на студенти запишани во прва година

2020/2021                                                     12 365

2019/2020                                                     13 701

2018/2017                                                     13 931

2017//2018                                                   15 094

2016/2017                                                     16 710

2015/2016                                                      17 952

Медицинските , економските и правните науки и натаму остануваат најатрактивни научни сфери за новите студенти – со најголем број на запишани “бруцоши“.

Се намалува бројот на запишани студенти – се намалува борјот на дипломирани.  Лани во земјава на сите високообразовни институции, и државни и приватни, дипломирале 6 907 што е за дури 12,3% помалку во однос на 2019 та година.  Во 2019 та пак во споредба со 2018 та година бројот на дипломци е зголемен за 2,2%.

Во 2020 та намалување има и на бројот на магистри и специјалисти – лани со оваа титула се стекнале 1 758 лица што е за 8,2% помалку во споредба со 2019 та година. По регистрираниот тренд на намалување на бројот на студенти, на магистри, специјалисти, статистиката очекувано регистрираше и значајно намалување и на бројот на “доктори на науки“. Во 2020 та година оваа престижна тутула ја стекнале 174 лица што е за 14,7% помалку во однос на 2019 та година.  Сите овие трендови се последица на демографскиот проблем со кој се соочуваме повеќе од една деценија – иселувањето, особено на младите луѓе кои личната и професионална перспективата ја гледаат и ја бараат надовор од земјава