Економско – социјалниот совет денеска на седница ја разгледа Стратегијата за развој на социјалните претпријатија во РС Македонија (2021 – 2023) со Акцискиот план 2021 – 2023, соопштија од министерството за труд и социјална политика. Членовите на советот го разгледале и Извештајот за ревидираниот Акциски план за формализирање на неформалната економија 2018 – 2020, како и Акцискиот план за формализирање на неформалната економија 2021-2022.

На Економско – социјалниот совет се разгледала и Националната стратегија за вработување  2021 – 2027 со Акцискиот план за вработување 2021-2023 година.

– Извештаите кои беа усвоени ќе бидат процесуирани до Владата. На состанокот беше посочено дека со Националната стратегијата за развој на социјалните претпријатија ќе се  дефинираат основните цели и клучните активности со што ќе се создаде соодветна правна, финансиска и институционална рамка за развој на социјалните претпријатија, соопштија од МТСП.

Според министерката Јагода Шахпаска, мерките за поддшка на социјланите претпријатија ќе придонесат и кон остварување на целите на одржлив развој.

– Социјалните претпријатија и социјалната економија креираат одржливи општествени решенија за сегашните предизвици во повеќе домени, како што се борба против сиромаштијата, правни услови за работа, застапување на партиципативна демократија, развој на решенија кои се поволни за животната средина, рече Шахпаска.

Во изработката на Националната стратегија за вработување 2021-2027 учествуваше меѓуминистерска работна група, предводена од МТСП, а истата беше подржана од Меѓународната организација на трудот. Во овој процес учествуваа и експерти.