Заштитата на децата од насилство е процес кој е комплексен и обединува повеќе ресорни министерства, изјави Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска по состанокот со Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување

– Заштита на децата од насилство е приоритет и значајна заложба на нашето општество  бидејќи сите форми на насилство, злоупотреба и занемарување на децата, кои потенцијално го загрозуваат или го нарушуваат физичкиот, психичкиот и моралниот интегритет на личноста на детето, претставуваат повреда на основните права на детето содржани во Конвенцијата за правата на детето, рече министерката.

Националното координативно тело со поддршка на Уницеф го спроведе процес за идентификување и собирање на податоци за деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување.  За таа цел креирани се посебни индикатори за прибирање на податоците за пријавени деца жртви на насилство во сите сектори: образование, здравство, социјала и полиција. Со помош на тие индикатори се изготви и Стратегија за работа по која ќе се планираат и следните чекори.

На состанокот беше усвоен протоколот за постапување на мултисекторските тимови за заштита на деца жртви на насилство и се разговараше за следните активности, односно ревизија на Акцискиот план и дигитализирање на внесот на податоци за децата жртви на насилство.